26 października 2023

STEREOMETRIA

 

Pojęcia podstawowe:

 

 • Bryła to trójwymiarowy kształt ograniczony przez powierzchnie.
 • Figura przestrzenna to bryła zajmująca przestrzeń trójwymiarową.
 • Wierzchołek to punkt, w którym przecinają się krawędzie bryły.
 • Krawędź to odcinek łączący dwa wierzchołki bryły.
 • Ściana to płaska powierzchnia ograniczająca bryłę.
 • Bok to część ograniczona przez dwie sąsiednie ściany.

 

Objętość

 • Objętość bryły jest ilością przestrzeni, jaką zajmuje. Dla różnych brył oblicza się ją na różne sposoby. Na przykład, objętość prostopadłościanu to iloczyn jego trzech boków: V = a * b * h.

Powierzchnia

 • Powierzchnia bryły jest sumą powierzchni jej ścian. Dla różnych brył oblicza się ją na różne sposoby. Na przykład, powierzchnia prostopadłościanu to suma dwóch podstaw i czterech ścian bocznych: S = 2ab + 2ah + 2bh.

 

Stożek

 • Objętość stożka: V = (1/3) * π * r² * h
 • Powierzchnia stożka: S = π * r * (r + l), gdzie l to tworząca stożka.

 

Walec

 • Objętość walca: V = π * r² * h
 • Powierzchnia walca: S = 2πr² + 2πrh

Kula

 • Objętość kuli: V = (4/3) * π * r³
 • Powierzchnia kuli: S = 4πr²

Równoległościan  

 • Objętość równoległościanu: V = a * b * h
 • Powierzchnia równoległościanu: S = 2ab + 2ah + 2bh

Graniastosłup

 • Objętość graniastosłupa: V = (1/2) * P_podstawy * h
 • Powierzchnia graniastosłupa: S = P_podstawy + 2P_boków

Dowolny ostrosłup

 • Objętość dowolnego ostrosłupa: V=(1/3) * P_podstawy * h

 

Twierdzenie Talesa:

Jeśli dwie przecinające się proste są przecięte przez równoległe do nich proste, to stosunki odległości między punktami przecięcia są równe.

Twierdzenie Pitagorasa w przestrzeni

W prostopadłościanie prawo Pitagorasa można uogólnić jako

a²+ b² + c² = d²,

gdzie d to przekątna prostopadłościanu.

Ostrośc, prostokątność, rozwartość kątów

 • Trzy kąty wokół wierzchołka w przestrzeni sumują się do pełnego kąta (360 stopni).
 • Trzy kąty wokół krawędzi, które się przecinają w jednym punkcie, sumują się do pełnego kąta.
 • Dwa kąty przy przecięciu się dwóch płaszczyzn mogą być ostrym, prostym lub rozwartym kątem, w zależności od ich wzajemnej orientacji.

 

Zadania

Zadania z rozwiązaniami

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Odpowiedzi 

Inne strony na których można zdobyć wiedze ze Stereometrii 

https://www.matemaks.pl › playlista-matura-stereometria

https://www.naukowiec.org › Wiedza › Matematyka

https://www.matmana6.pl/geometria-w-przestrzeni-stereometria

 

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.