26 października 2023

STATYSTYKA

 

Średnia arytmetyczna (średnia):

  • Średnia arytmetyczna to suma wszystkich wartości w próbie podzielona przez liczbę obserwacji.

 

Mediana

  • Jeżeli mamy wyznaczyć medianę jakiegoś zbioru liczb, to musimy najpierw wypisać te liczby w kolejności niemalejącej, a następnie wybrać liczbę środkową (w przypadku gdy mamy nieparzystą liczbę liczb w zbiorze). Jeżeli mamy parzystą liczbę liczb w zbiorze, to mediana jest równa średniej arytmetycznej dwóch środkowych liczb.

 

Dominanta

  • Dominanta to wartość, która występuje najczęściej w próbie.
  • Nie ma ogólnego wzoru na dominantę, ponieważ może to być dowolna wartość w próbie.

 

Moda:

  • Moda to wartość lub wartości, które występują najczęściej w próbie.
  • Wzór: Moda to wartość lub wartości, które mają największą częstość w próbie.

 

Odchylenie standardowe:

  • Odchylenie standardowe mierzy rozproszenie danych od średniej arytmetycznej. Im większa wartość odchylenia standardowego, tym większa rozbieżność danych.

 

Średnia ważona:

  • Średnia ważona to średnia arytmetyczna, w której każda obserwacja jest ważona w określony sposób.

Zadania

Zadania z rozwiązaniami

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Odpowiedzi 

Inne strony na których można zdobyć wiedze ze Statystyki  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka

https://www.matemaks.pl/statystyka.html

https://chem.pg.edu.pl/documents/175289/4236053/Statystyka_podstawy.pdf

 

 

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.