26 października 2023

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

 

Prawdopodobieństwo jako liczba z zakresu [0, 1]:

Prawdopodobieństwo zawsze mieści się w przedziale od 0 do 1, gdzie 0 oznacza niemożliwość, a 1 oznacza pewność. Im wyższa wartość prawdopodobieństwa, tym większa pewność zdarzenia.

Podstawowe pojęcia:

Próba to pojedyncze zdarzenie, które może przydarzyć się w pewnym eksperymencie.

Zdarzenie losowe to dowolny podzbiór próbek w eksperymencie.

Próbka losowa to pojedynczy wynik eksperymentu.

Zdarzenie pewne (przekorzeniowe) to zdarzenie, które zawsze występuje i ma prawdopodobieństwo równe 1.

Wzory

  • Prawdopodobieństwo pojedynczego zdarzenia:

P(A) - prawdopodobieństwo zdarzenia A.

  • Prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego (sprzecznego):

P(A') - prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A, gdzie P(A') = 1 - P(A).

  • Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń (reguła sumy):

P(A lub B) - prawdopodobieństwo, że zdarzenie A lub B zajdzie:

  • Dla zdarzeń niezależnych: P(A lub B) = P(A) + P(B) - P(A i B).
  • Dla zdarzeń zależnych: P(A lub B) = P(A) + P(B) - P(A i B).

 

  • Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń (reguła iloczynu):

P(A i B) - prawdopodobieństwo, że zdarzenie A i B zajdzie:

  • Dla zdarzeń niezależnych: P(A i B) = P(A) * P(B).
  • Dla zdarzeń zależnych: P(A i B) = P(A|B) * P(B) = P(B|A) * P(A).

 

Prawdopodobieństwo warunkowe:

  • P(A|B) - prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem, że zdarzenie B wystąpiło:

P(A|B) = P(A i B) / P(B).

 

Prawdopodobieństwo jednoznacznego zdarzenia:

Prawdopodobieństwo pojedynczego zdarzenia losowego (np. wyrzucenie konkretnej liczby na kostce do gry) wynosi 1/n, gdzie n to liczba możliwych wyników.

Prawdopodobieństwo sumy dwóch zdarzeń:

Prawdopodobieństwo sumy dwóch niezależnych zdarzeń oblicza się jako iloczyn prawdopodobieństw tych zdarzeń.

Zdarzenia niezależne:

Dwa zdarzenia są niezależne, jeśli wystąpienie jednego z nich nie wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia drugiego zdarzenia. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń niezależnych oblicza się jako iloczyn prawdopodobieństw tych zdarzeń.

Zdarzenia zależne:

Dwa zdarzenia są zależne, jeśli wystąpienie jednego z nich wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia drugiego zdarzenia. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń zależnych oblicza się przy użyciu warunkowego prawdopodobieństwa.

Prawdopodobieństwo wykluczających się zdarzeń:

Dwa zdarzenia wykluczają się, jeśli nie mogą wystąpić jednocześnie. Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń wykluczających się oblicza się jako sumę prawdopodobieństw tych zdarzeń.

Liczby losowe i rozkłady prawdopodobieństwa:

Rozkład prawdopodobieństwa opisuje prawdopodobieństwo różnych wyników eksperymentu. Przykłady to rozkład jednostajny (równy szansom), rozkład normalny (Gaussa) itp.

Prawdopodobieństwo warunkowe:

Prawdopodobieństwo warunkowe to prawdopodobieństwo zdarzenia A, pod warunkiem, że zdarzenie B już wystąpiło. Oznacza się je jako P(A|B) i oblicza jako stosunek prawdopodobieństwa wspólnego wystąpienia A i B do prawdopodobieństwa wystąpienia B.

Reguła Bayesa:

P(B|A) - prawdopodobieństwo zdarzenia B pod warunkiem, że zdarzenie A wystąpiło:

P(B|A) = (P(A|B) * P(B)) / P(A).

Rozkład Bernoulliego:

Rozkład Bernoulliego opisuje pojedynczy eksperyment z dwiema możliwymi wynikami (np. sukces/niepowodzenie) i jest podstawą do rozważań nad procesami stochastycznymi.

Zadania

Zadania z rozwiązaniami

Zadania do samodzielnego rozwiązania

Odpowiedzi

Inne strony na których można zdobyć wiedze z rachunku prawdopodobieństwa 

https://www.matemaks.pl/rachunek-prawdopodobienstwa.html

https://www.edukator.pl/resources/page/rachunek-prawdopodobienstwa/778

https://pl.khanacademy.org/math/probability/probability-geometry/probability-basics/a/probability-the-basics

 

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.